skip to Main Content

Krav til pulterrum

Kommuner stiller særlige krav til pulterrum i nyt etagebyggeri. Normalt er gulvarealet i ét pulterrum i boligejendomme på min. 3 m2, og rum- fanget på min. 6 m3, dog afhængig af boligtype. Men det kan variere fra kommune til kommune, og det er bygherres ansvar at indhente nødvendige retningslinjer og godkendelser hos myndighederne/kommunen.

Back To Top