skip to Main Content

Sikre og fleksible pulterrum

Scan-Flex leverer sikre og fleksible pulterrum i stålkonstruktioner med åbne netvægge eller lukkede pladepaneler. Tre varianter til lavt, mellem og højt sikkerhedsniveau. Alle løsninger fra Scan-Flex inkluderer montering – og du vil opleve montører, der arbejder effektivt og rydder op efter sig.

Nedsætter risiko for brand og spredning af ild.

Ild kan slukkes gennem trådhegn. Lettere at lokalisere arnestedet ved brand.

Mindsker risiko for skimmelsvamp.

Øget luftgennemstrøm, bedre indeklima.

Bedre lysindfald, bedre overblik over rummet.

Et trygt og brugervenligt miljø.

Få et bedre overblik på lofter og i kældre.

Forebygger indbrud.

Netvægge er svære at forcere, og ’afslører’, at der ikke er ting af værdi opmagasineret. Er der behov for at lukkede vægge, leverer vi pladepaneler, så man ikke kan kigge ind i rummet.

Færre udgifter ved vandskader.

Træ kan lide overlast ved fugt – det gør stålkonstruktionen ikke.

Krav til pulterrum

Vær opmærsom på, at nogle kommuner stiller krav til pulterrummets størrelse i etagebyggerier. Men det varierer fra kommune til kommune, samt boligtypen – såsom ungdoms-, pleje- og familieboliger. Det er bygherres ansvar, at indhente nødvendige retningslinjer og godkendelser hos kommunen.

Til en familiebolig kræver Københavns Kommune et pulterrum med et gulvareal på 3 m2 og med et rumfang på 6 m3 .  Kravet til Pleje- og ungdomsboliger er et  gulvareal på 1,5 m2 og med et rumfang på 3 m3

I Århus Kommune er der ikke længere krav om særskilt individuel opbevaringsplads til mindre brugsgenstande der ikke bruges dagligt, men angiver, at det ofte vil være en funktionel kvalitet for bebyggelsen – læs mere her: “Opbevaringsplads til boliger”

Pulterrum G450 netvæg

Let pulterrumsvæg
Model G300

G300 er en let pulterrumsvæg, der udemærker sig til ruminddelinger, i områder med lille sikkerhedsrisiko, eller til genstande med begrænset værdi.

Til produktsiden
Pulterrum G300 let netvæg

Sikkert pulterrum
Model G350

Sikkert pulterrum til attraktiv pris. Anvendes i pulterrumsområder med høj ydre sikkerhed af adgangsvejene, og hvor behovet for beskyttelse derfor vurderes som lavt.

Til produktsiden
Pulterrum G450 netvæg

For øget sikkerhed
Model G450

Til pulterrum med dårligere sikring af adgangsvejene eller ved større klynger af pulterrum, og hvor der er behov for et stærkere alternativ.

Til produktsiden
Pulterrum G450 uden indsyn

Pulterrum uden indsyn
Model G450 – pladevæg

Et stærkt alternativ med lukkede pladefronter, der begrænser indsynet til pulterrummene.

Til produktsiden
Pulterrum G550 netvaeg

Pulterrum til udsatte områder
Model G550

Til pulterrum som er særligt udsatte og hvor behovet for beskyttelse er højt. G550 er certificeret iht. SSF 1190-06-30/B.

Til produktsiden
Pulterrum G550 med pladevæg

Sikkerhed uden indsyn
Model G550 – pladevæg

Til pulterrum med højeste sikkerhed og hvor der ønskes pulterrumsvægge med begrænset indsyn. Model G550 er certificeret iht. SSF 1190-06-30/B.

Til produktsiden
Tilbehør pulterrum

Tilbehør til pulterrum

  • Nummerskilt
  • Stålhylde
  • Hængelås
  • Stålreol
Til produktsiden

Det siger vores kunder

Robust reol i elektrogalvaniseret stål

Reol No 1 passer perfekt til pulterrummet og sikrer, at du udnytter pladsen i rummene optimalt – fra gulv til loft. Hylderne kan monteres, valgfrit med spring på 5 cm, så opbevarede genstande kan hæves over gulvet, som nogle forsikringsselskaber kræver.

Hylderne kan flyttes uden værktøj
Du kan selv samle og montere reolerne – eller vi kan hjælpe dig
Ring endelig på 59 18 63 63, hvis du har spørgsmål
Back To Top